Inloggen

Privacy Statement

Als je aan het Jij & Albert Heijn panel deelneemt, is jouw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Jouw contactgegevens (e-mail adres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken jouw e-mail adres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover met je te communiceren.
 • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Houdt er bij open antwoorden rekening mee dat je geen persoonlijke informatie verstrekt indien je anoniem wilt blijven. Open antwoorden worden namelijk verstrekt binnen de organisatie. 
 • De persoonsgegevens (geboortedatum, gezinssamenstelling, etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • Wij bewaren jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het klantenpanel. Binnen 3 maanden na jouw uitschrijving worden jouw persoonsgegevens (zoals geboortejaar en gezinssituatie) definitief verwijderd uit het klantenpanel. 
 • Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te laten corrigeren of om (een deel van) jouw antwoorden te verwijderen. Rapportages van de onderzoeken die reeds zijn doorgestuurd binnen de organisatie worden niet meer aangepast. 

 

Hoe zit het met de beveiliging?

 • Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
 • Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • Je kunt jouw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op jouw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met Internet, alleen voor jouw toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot jouw gegevens! Om in te loggen op jouw persoonlijke pagina moet je jouw eigen toegangscode (e-mailadres) en wachtwoord invoeren.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Jouw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.